Mekanize Bir Yeraltı İşletmesinde Gürültü Seviyelerinin İncelenmesi


Erol İ. , Su O.

Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol.30, no.2, pp.191-200, 2015 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 30 Issue: 2
  • Publication Date: 2015
  • Title of Journal : Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi
  • Page Numbers: pp.191-200

Abstract

Long time exposure to noise, which arise from various types of mining machines, causes occupational diseases associated with hearing loss on the workers in underground mining. In this study, the noise level of some mining machines in a mechanized underground mine was measured. Then, minimum, maximum, average, and equivalent noise levels of machines were determined and also exposure of workers to noise levels (LEX, 8h) was calculated. When the results of noise measurements were evaluated according to noise regulations; it was found that LEX, 8h of jackhammer is higher than exposure limit value (87 dBA), LEX, 8h of shearer is higher than the highest exposure value (85 dBA), LEX, 8h of other excavation and transportation machines are between the highest and lowest exposure limit value (80-85 dBA) or under the lowest exposure limit value. As a result, it is a fact that noise levels of excavation and transportation machines operated in a mechanized underground mine are not too high in terms of occupational health. 

Yeraltı madenciliğinde çeşitli makinelerden kaynaklanan gürültülere uzun zaman maruz kalınması çalışanlarda işitme kaybına bağlı meslek hastalıklarının oluşmasına sebebiyet vermektedir. Bu çalışmada mekanize bir yeraltı maden işletmesinde çalışan bazı maden makinalarının gürültü seviyeleri ölçülmüştür. Daha sonra makinelerin en düşük, en yüksek, ortalama ve eşdeğer gürültü seviyeleri belirlenmiş ve işçilerin maruz kalabileceği gürültü seviyeleri (LEX,8h) hesaplanmıştır. Elde edilen ölçüm sonuçları gürültü yönetmeliğine göre değerlendirildiğinde; martoperfaratörün gürültü seviyesi maruziyet sınır değerinin üzerinde (87 dBA) olduğu, kesici yükleyicinin en yüksek maruziyet eylem değerinin (85 dBA) üzerinde olduğu, diğer kazı ve taşıma araçlarının ise en düşük ve en yüksek maruziyet eylem değerleri (80-85 dBA) arasında veya en düşük maruziyet eylem değerinin (80 dBA) altında olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak, mekanize bir yeraltı maden işletmesinde çalışan kazı ve taşıma araçlarının gürültü düzeylerinin iş sağlığı açısından çok yüksek olmadığı ortaya çıkmıştır.