The Usage of Bayes Theory in Fisheries Sciences


AKAR M. , GÜNDOĞDU S.

Journal of FisheriesSciences, cilt.8, ss.8-16, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 8 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2014
  • Dergi Adı: Journal of FisheriesSciences
  • Sayfa Sayıları: ss.8-16

Özet

Bu çalışma ile Bayesyen istatistik yöntemin, su ürünleri alanındaki uygulama olanakları araştı-
rılmıştır. Balıkçılık çalışmalarında kullanılan boy-ağırlık verilerine doğrusal regresyon yapılarak
hem Bayesyen istatistik yöntem hem de klasik istatistik yöntemle ilgili parametreler ve gü-
ven aralıklar tahmin edilmiştir. Sonuçta, Bayesyen yaklaşımın klasik yaklaşımdan daha isabetli
ve güvenilir olduğu saptanmıştır.
In this study, we have examined the focus of using the Bayes statistical method to the field of fisheries. It has been estimated the parameters and confidence intervals for length-weight simple linear regression in fisheries by applying the Bayesian and classical statistical methods. Therefore, it could be concluded that the Bayesian approach was better than classical statistical method in the sense of efficiency and giving narrow confident intervals.