Fiziksel engelli çocukların bakım verenlerinde tükenmişlik ve ev rehabilitasyon programına uyum.


Şişman Işık H., TUĞAY B. U. , IŞIK E. İ. , TUĞAY N.

7. Uluslararası Cerebral Palsy ve Gelişimsel Bozukluklar Kongresi, 23 - 25 Şubat 2018

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri