the effects of Hypericum perforatum and Polihexanide on terseriyer-degree burn wound headlind in rats


YAKAN S., DAĞLIOĞLU Y. K. , ERDOĞAN K. E. , ALDIK R.

ICAVST Makedonya Uygulamalı Vet.Bilimleri Kongresi, 4 - 08 Ekim 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri