Mandibular Kondil Kırığının Retromandibular Yaklaşımla Açık Cerrahi Tedavisi: Bir olgu Sunumu


TATLI U. , TÜKEL H. C. , YORULMAZ N. E. , KARADUMAN d.

Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgery 24th International Scientific Congress, 23 - 27 Mayıs 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri