Klasik Dönem İslam Felsefesinde Tümeller -İbn Sina Eksenli Bir Çözümleme-


AKKANAT H.

Karahan Kitabevi Yayınları, Adana, 2016

  • Yayın Türü: Kitap / Araştırma Kitabı
  • Basım Tarihi: 2016
  • Yayınevi: Karahan Kitabevi Yayınları
  • Basıldığı Şehir: Adana

Özet

Elinizdeki kitap iki temel bölüme ayrılmıştır: (i) Aristoteles ve Aleksandros'un psikoloji ve metafiziksel tümelleri ile (ii) Müslüman filozofların psikoloji ve metafiziksel tümelleri. Birinci bölüm, Aristoteles ve Aleksandros'un eserlerindeki görüşlerini, bu görüşler hakkında İlkçağ ve Ortaçağ şarihlerinin yorumlarını ve modern uzmanların çözümlemelerini incelemekte, yazarın onlara dair önerdiği çeşitli çözüm önerilerini sunmakta ve Helen felsefesinin İslam felsefesi açısından içerdiği boşlukları göstermektedir. İkinci bölüm, ilkin İslam filozoflarının  iç duyular ve akıllar hakkında görüşlerini, tümeller hakkında belirlediği tanımları ele almakta, ikinci olarak da İbn Sina'nın akledilir, mahiyet, tümel ve tümelin tanımı noktasında Helen felsefesindeki boşlukları nasıl doldurduğunu, onları nasıl çözümlediğini ve 'İslam felsefesi' denilebilecek bir yapıya nasıl kavuşturduğunu, tümeller çerçevesinde diğer filozof, kelamcı ve modern uzmanların tanrısal bilgi ve iradeye yönelik itirazlarını ve yazarın bu itirazlara İbn Sina külliyatından getirdiği yanıtları ve eleştirileri içermektedir.