Değerler Eğitimine Yönelik Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi


EFENDİOĞLU A.

e-Turkish Studies (elektronik), no.9, pp.427-440, 2014 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2014
  • Title of Journal : e-Turkish Studies (elektronik)
  • Page Numbers: pp.427-440

Abstract

The values we have got in various issues are essentials for our daily lives. So, we decide and direct our lives according to these values. Some of them have personel, and some of them have social aspects. We gain the social ones, which we share with society, via educational institutions. At this point, especially social studies teachers’ and clasroom teachers’ views come into prominence. In this context, the main purpose of this research is to investigate social studies and classroom teachers’ views on values education. The sample of this research consists of 55 teachers working in central and rural schools in Adana City during 2012-2013 education years. Teachers were asked to write their views about values education on a form including an open-ended question. The answers were analyzed by content analysis, the answers were transformed into codes and themes, and sample sentences were given. According to some findings of research, teachers show the reasons of teachers’ difficulties in students’ acquisition of values as followings: Parents’ lack of education, their unconsciousness, and economic problems; incompatibility between parents and school; negative effects of media, soap operas and social environment on students’ values; aimlessness and irresponsibility of students; students’ internalizing problems; mistreatments of students violating rules toward the students obeying rules; inadequacy of the content of values education; acquisition of theoretical courses and lack of transforming them into practice; socio-economical characteristics of schools; existence of an educational system based on examinations and rote learning.

Çeşitli konularda sahip olduğumuz değerler, günlük yaşamımızın vazgeçilmez bir parçasıdır. Öyle ki, yaşamımızı çoğu kez bu değerlere göre yönlendirir ve kararlarımızı bunlara göre veririz. Bu değerlerin bir kısmı kişisel bir kısmı ise toplumsal olarak karşımıza gelmektedir. Toplumla ortak paylaştığımız değerlerin büyük bir bölümünü eğitim kurumlarında kazanırız. Bu noktada, değer eğitimiyle ilgili konuların öğretiminde özellikle sosyal bilgiler ve sınıf öğretmenlerinin görüşleri ön plana çıkmaktadır. Bu bağlamda çalışmanın genel amacı, değerler eğitimine yönelik olarak sosyal bilgiler ve sınıf öğretmenlerinin görüşlerinin incelenmesidir. Çalışmanın örneklemini, 2012-13 eğitim-öğretim yılında Adana’nın merkez ve köy okullarında görev yapan 55 öğretmen oluşturmaktadır. Öğretmenlerden, açık uçlu sorudan oluşan bir forma değer eğitimine yönelik görüşlerini yazmaları istenmiştir. Forma verilen yanıtlar içerik analizi ile incelenmiş, öğretmenlerin görüşlerinden kodlar ve temalar oluşturulmuş ve örnek alıntılar belirlenmiştir. Çalışmadan elde edilen sonuçlardan bazılarına göre öğretmenler öğrencilerin değer kazanımında güçlük yaşama nedenleri arasında; ailelerin eğitimsizliğini, bilinçsizliğini ve ekonomik problemlerini; aile ile okul arasındaki uyumsuzluğu; medyanın, TV dizilerinin ve sosyal çevrenin çocukların değerleri üzerindeki olumsuz etkisini; öğrencilerin hedefsiz ve sorumluluk duygusundan uzak olmasını; öğrencilerin değerleri içselleştirememesini; kurallara uyan öğrencilerin uymayanlar tarafından mağdur edilmesini; değerlere yer veren derslerin içeriğinin yetersizliğini ve ders içeriğinin teoride kazanılıp somut davranışa dönüşmemesini; okulların sosyo-ekonomik özelliklerini; sınava ve ezbere yönelik bir eğitim sisteminin olmasını öne sürmüşlerdir.