KURUCU AB ÜLKELERİ İÇİN FAİZ YAKINSAMASININ MEKANSAL EKONOMETRİK ANALİZİ1


BAKTEMUR F. İ. , ÖZMEN M.

18. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, 5 - 07 Ekim 2017