Konut Talebine Göre Benzer Özellik Gösteren Türkiye İllerininPanel Veri Kümeleme Analizi ile Belirlenmesi


AKAY Ö., çelik c., KIRAL G.

Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi, 2019 (Peer-Reviewed Journal)