City and Country Defence in the Hittite Kingdom


Creative Commons License

Cevher M.

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.30, no.2, pp.28-46, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The Hittites, who succeeded in establishing the first central kingdom of Anatolia adopted a policy that prioritized defense practices during the period of rule that lasted approximately 470 years. The Hittite Kingdom carried out a security policy based on the defense of the city and the country against the formations that threatened its existence in the region. The country's defence is based on the principle of controlling sovereignty over border lines. The kingdoms that surrounded the Hittite Kingdom and displayed an aggressive attitude put the border security under pressure. If these attacks were successful, the defense of the city as the second step of the defense set up was effectively practiced by the Hittite Kingdom. The city defense standing out with casemate fortification systems and monumental city gates supported by towers serves the purpose of protecting the socio-economic life in the cities providing the time needed by the kingdom to recover and creating a dissuasive effect against invasive actions. In this paper, the methods used by the Hittite Kingdom in the context of city defense and country defense were examined and the importance of these practices in the security policies was tried to be understood.

Anadolu’nun ilk merkezî krallığını kurmayı başaran Hititler, yaklaşık olarak 470 yıl süren egemenlik süreci boyunca savunma uygulamalarının ön planda tutulduğu bir politika benimsemişlerdir. Hitit Krallığı, bölgedeki varlığını tehdit eden oluşumlar karşısında kent ve ülke savunması temeline dayanan bir güvenlik politikası yürütmüştür. Ülke savunması, sınır hatları üzerindeki egemenliğin kontrol altında tutulması esasına dayanmaktadır. Hitit Krallığı’nın etrafını saran ve saldırgan bir tutum sergileyen krallıklar, sınır güvenliğini baskı altında tutmuşlardır. Bu saldırıların başarıya ulaşması halinde savunma kurgusunun ikinci basamağı olan kent savunması Hitit Krallığı tarafından etkin bir uygulamaya tabi tutulmuştur. Hitit Krallığı kulelerle desteklenen sandık duvarlı sur sistemleri ve anıtsal kent kapıları ile ön plana çıkan kent savunması, kentlerdeki sosyo-ekonomik hayatın korunması, krallığın toparlanmak için ihtiyaç duyduğu zamanın sağlanması ve istilacı eylemler karşısında caydırıcı bir etkinin yaratılması amacına hizmet etmektedir. Bu makalede Hitit Krallığı’nın kent ve ülke savunması bağlamında uyguladığı yöntemler irdelenmiş olup, bu uygulamaların Hitit Krallığı’nın güvenlik politikaları kapsamındaki öneminin anlaşılmasına çalışılmıştır.