Anterior maksilladaki parsiyel dişsizliğin implant destekli sabit hibrit protezle rehabilitasyonu: Bir olgu sunumu


ÇELİK S. , EKREN O.

23.Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Bilimsel Kongresi, 9 - 12 Kasım 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri