Alternating hemiplegia of childhood in a child misdiagnosed as intractable epilepsy


HERGÜNER M. Ö. , İNCECİK F. , ALTUNBAŞAK Ş.

32. International Epiepsy Congress, 2 - 06 Eylül 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri