Örneklerle hiperlipidemiye yaklaşım Güncel hiperlipidemi tedavisi Konuşmacı


DEVECİ O. S.

10. Uluslararası Kardiyoloji ve kardiyovasküler cerrahide yenilikler kongresi 13-16 Mart 2014 Antalya, Türkiye., 13 - 16 Mart 2014

  • Yayın Türü: Bildiri