Çukurova Koşullarında Farklı Ekim Zamanlarının Bazı Bezelye (Pisum sativum ssp sativum L.)Çeşitlerinde Verim ve Verim Öğelerin Etkisi


TON A. , ANLARSAL A.

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK DERGİSİ, vol.30, no.1, pp.105-114, 2013 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 30 Issue: 1
  • Publication Date: 2013
  • Title of Journal : ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK DERGİSİ
  • Page Numbers: pp.105-114

Abstract

This study was carried out to determine the most suitable sowing date and cultivar of pea (Pisum sativum ssp. sativum L.) in Çukurova conditions. Field trails were organized the split plot experiment design with four replications at the University of  Çukurova of Agricultural Faculty, 2011/2012 growing season.

In this research, the main plots were three sowing dates ( Late October, middle November and early December) and sub plots were  four pea cultivars (Dual, Dragon, Jof, Lancet) .

As a result of this study, grain yield obtained from the early sowing date  was lower than other sowing dates. However, grain yields of cultivars varied  depending on sowing dates. The highest grain yield was obtained from Jof cultivar in mid November with 206.6 kg/da.  The lowest yield was obtained from Dual cultivar in late October with 82.7 kg/da.  In late October, there were no a significant differences between grain yield of cultivars except for Dual.  In mid - November, the highest yield was obtained from Jof cultivar.  In early December, grain yield of Dragon and Jof were higher than other cultivars.

 

Keywords: Pea (Pisum sativum ssp. sativum L), cultivar, sowing date, yield

 

Bu araştırma, Çukurova koşullarında bezelyede (Pisum sativum ssp. sativum L), en uygun ekim zamanını ve çeşidi saptamak amacıyla Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi arazisinde 2011/2012 yılı yetiştirme mevsiminde bölünmüş parseller deneme desenine göre, dört tekrarlamalı olarak yürütülmüştür.

Araştırmada, ana parseller olarak ekim zamanları (Ekim ayı sonu, Kasım ayı ortası ve Aralık ayı başı), alt parseller olarak bezelye çeşitleri (Dual, Dragon, Jof, Lancet) ele alınmışır.

 Araştıma  sonucunda  erken ekimde (Ekim sonu) elde edilen tane verimleri daha geç ekimlere göre daha düşük bulunmuştur. Bununla birlikte farklı ekim zamanlarından elde edilen tane verimlerinin çeşitlere göre değişiklik gösterdiği saptanmıştır. En yüksek tane verimi 206.6 kg/da ile Kasım ortası ekimlerinde Jof çeşitinden, en düşük verim ise 82.7 kg/da ile Ekim ayı sonlarında yapılan ekimlerde  Dual çeşidinde saptanmıştır. Erken ekimlerde Dual dışında kalan çeşitlerden yüksek verim elde edilmiş ve aralarında önemli bir fark bulunmamıştır. Kasım ortasında yapılan ekimlerde Jof çeşidinden en yüksek verim elde edilirken, Aralık ayı ilk haftasında yapılan ekimlerde Dragon ve Jof çeşitlerinden diğer çeşitlere göre daha yüksek tane verimi elde edilmiştir.

 

Anahtar Kelimeler: Bezelye (Pisum sativum ssp. sativum L), çeşit, ekim zamanı,

                                   verim