Farklı Kavun Genotiplerinin Kuraklık Stresine Tepkileri


DAŞGAN H. Y.

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ *, ss.209-219, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Basım Tarihi: 2011
  • Dergi Adı: YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ *
  • Sayfa Sayıları: ss.209-219

Özet

Kuraklık, tarımsal üretimi sınırlandıran en önemli abiotik stres faktörleri arasında yer almaktadır. Kavun genotipleri arasında kuraklığa tolerans bakımından genotipsel farklılığın ortaya konulması amaçlanan çalışmada 30 farklı kavun genotipi ile bir adet kavun çeşidi (Galia F1) 2:1 oranında torf:perlit karışımı içeren viyollere ekilmiş, ekimden 21 gün sonra içerisinde 2:1 oranında torf:perlit karışımı bulunan plastik saksılarda şaşırtılmıştır. Bitkiler 4 
gerçek yapraklı aşamaya ulaştığında kuraklık stresine başlanarak sulama tamamen kesilmiş, kontrol bitkilerinde ise sulamaya devam edilmiştir. Stres sonunda oluşan etkilerin ortaya konulabilmesi amacı ile bitkilerde 0-5 görsel skala değerlendirmesi, yeşil aksam yaş ve kuru ağırlığı, kök yaş ve kuru ağırlığı, gövde boyu ve çapı, yaprak sayısı ve yaprak alanı, yaprak oransal su içeriği (YOSİ), membran zararlanma indeksi (MZİ) ile yeşil aksam ve köklerde K ve 
Ca iyon analizleri gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonucunda kavun genotiplerinin kuraklığa tolerans bakımından geniş bir varyasyon gösterdiği, incelenen parametrelerin kuraklığa toleransın belirlenmesinde etkin olarak kullanılabileceği sonucuna varılmıştır.