Puntalı Polyester Filamentlerden Örülmüş Kumaşların Kalınlık Değeri İle Punta Sayısı Arasındaki İlişkinin İstatistiksel Olarak Değerlendirilmesi


ÖZKAN İ. , DURU BAYKAL P.

Teknolojik Araştırmalar, cilt.8, ss.29-38, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 8 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2014
  • Dergi Adı: Teknolojik Araştırmalar
  • Sayfa Sayıları: ss.29-38

Özet

Yapılan çalışmada kısmi çekimli (POY) puntalı polyester ipliklerin punta sayısındaki değişimin örme kumaş kalınlığı üzerindeki etkileri incelenmiştir. Bu amaçla 100 filament sayılı ve 283 dtex lineer yoğunluğa sahip POY polyester iplikler puntalama proses şartları (Hız ve Basınç) değiştirilerek 5 farklı punta sayısında üretilmiştir. Puntalanan ipliklerden, numune yuvarlak örme makinesinde süprem kumaşlar üretilmiştir. Üretilen kumaşların kalınlık değerleri TS 7128 EN ISO 5084 Tekstil ve Tekstil Mamullerinin Kalınlık Tayini standardı esas alınarak FD 200/25 Dijital Kalınlık Ölçme Cihazında ölçülmüştür. Örme kumaşların kalınlık değerleri ile punta sayısı arasındaki ilişki istatistiksel analiz edilerek sonuçlar yorumlanmıştır.

In this study, the interaction between POY (Partially Oriented Yarn) polyester yarn’s number of nips and knitted fabrics’ thickness values were investigated. For this aim, polyester POY filaments with 283 dtex linear density and 100 filaments in cross section were used as raw material. POY bobbins were intermingled at different process conditions (speed and pressure) hence yarns having five different numbers of nips were produced. Single jersey knitted fabrics were produced using these yarns on the circular knitting sample machine. The produced fabrics’ samples were prepared on the basis of TS 7128 EN ISO 5084 test standard and the thickness of fabric measured by using digital thickness gauge FD 200/ 25 tester. The interaction between the number of nips and knitted fabric thickness were analyzed statistically and results were interpreted.