İstanbul Sufi Mehmed Paşa Dârülhadisi Müderrisi, Süleymaniye Camiinin İlk Vaizi Muharrem Efendi (ö. 983/1575) ve Ta'lîmül-Müteallim li Terğîbi Tâlibil-İlm Adlı Eseri


TATLI B.

Anadolu?nun İslâmlaşma Sürecinde Dâru?l-Hadisler Sempozyumu (Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi), Çankırı, Türkiye, 8 - 09 Eylül 2012, ss.221-238

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Çankırı
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.221-238