Analysis of the Relationship Between Anthropometric Measurements and Academic Performance of Students in Technical Drawing Course


BAŞAK B., KUVVETLİ Y. , MACİT İ.

20. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu (EYİ 2020), 12 - 14 Şubat 2020