Aort Koarktasyonu Olgusunda Stent Kırığı ve Yeniden Stentleme


VARAN C., DEMİR F. , ERDEM S. , ÖZBARLAS N.

17. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Türkiye, 18 - 21 Nisan 2018

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Ülke: Türkiye