Veri Zarflama ve Lojistik Regresyon Analizi ile Çimento İşletmelerinde Finansal Performansa Dayalı Etkinliklerin Değerlendirilmesi


Akbulut R., RENÇBER Ö. F.

ULUSLARARASI ALANYA İŞLETME FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.7, no.3, pp.123-135, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

In this study, it is aimed to identify 17 businesses which quoted on the BIST operating in the cement sector and the variables affecting efficiency. In this frame, according to various financial ratios from financial statements between 2011-2014 years it has determined technical and total efficiency with data envelopment analysis, the businesses was separated two classes including efficient and non-efficient. The classification problem between efficient and non-efficient businesses were discussed with logistic regression. %65, 8 of the total efficiency problem were explained with Equity Multiplier, Receivables Turnover, Net Profit Margin and Debt Ratio variables. It has been demonstrated that these variables greatly determined businesses’ efficiency. 

Bu çalışmada BIST’e kote olmuş Çimento sektöründe faaliyet gösteren 17 işletmenin etkinliklerinin ve etkinliklerini etkileyen değişkenlerin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu çerçevede işletmelerin 2011-2014 yılları arasındaki finansal tablolarından oluşturulan çeşitli finansal oranlara göre veri zarflama analizi yöntemi ile teknik ve toplam etkinlikleri belirlenmiş ve işletmeler etkin olanlar ve etkin olmayanlar olmak üzere iki sınıfa ayrılmıştır. Lojistik regresyon analizi ile etkin olan ve etkin olmayan işletmeler arasındaki sınıflama problemi ele alınmıştır. İşletmelerin toplam etkinlik sorunsalının %65,8’lik kısmı Özsermaye Çarpanı, Alacak Devir Hızı, Net Kar Marjı ve Borç Oranı değişkenleri ile açıklanmaktadır. Çalışmada bu değişkenlerin işletmelerin etkinliklerini büyük ölçüde belirledikleri ortaya konulmuştur.