PAPA 16. BENEDİKTİN TÜRKİYE ZİYARETİ ÇERÇEVESİNDE BASINDA OKSİDENTAL SÖYEMLER


Creative Commons License

ELPEZE ERGEÇ N.

SİHİRLİ AYNANIN SIRLARI, YÜKSEL E., Editör, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, ss.193-220, 2009

  • Basım Tarihi: 2009
  • Yayınevi: Anadolu Üniversitesi
  • Basıldığı Şehir: Eskişehir
  • Sayfa Sayıları: ss.193-220
  • Editörler: YÜKSEL E., Editör

Özet

Batı’lı bir ziyaretçi Papa XVI. Benedikt’in  Ülkemize gelmesi ile bu ziyaretin ve Papa’nın kimliğinin Ulusal Basında yeniden inşasının Oksidental bakış açısıyla incelenmesi çalışmanın temel amacıdır. Çalışmanın odağı ziyaretten çok basının Papa’ya ilişkin geliştirdikleri söylemsel stratejiler olmuştur. Nitekim Papa XVI. Benedikt’in  Türkiye’yi ziyareti tarihi ve medya açısından haber değeri yüksek bir olaydı. Günümüzde Batı’yı temsil eden dini ve ruhani lider Papa’nın Batı’lı kimliğiyle sağ ve sol basında temsil edilişindeki süreklilikleri ve kırılmaları tespit edebilmek bakımından bu ziyaretin analizinin önemi vardır. Doğu’lu bir İslam ülkesine gelen Papa’nın, Doğu’nun bakışıyla ziyareti hangi söylemlerle kurgulanmıştı? Bu söylemlerin kurgulanışında Oksidental yaklaşımın etkisi nedir? Bu sorular araştırmanın temel sorularıdır. Çalışmada öncelikle Oryantal ve Oksidental çalışmalar incelenmiş daha sonra Oksidental söylemlerle öne çıktıkları düşünülen Cumhuriyet ve Anadolu’da Vakit gazeteleri incelenmiştir. Karşılaştırmalı bir çözümleme yapmak amacıyla ideolojik duruş bakımından farklı iki basın organı tercih edilmiştir. İçerik analizi yöntemiyle incelenerek sayısal verilere ulaşılan gazetelerde Papa’ya ilişkin yazılar araştırma sürecinde söylem analizi yöntemiyle değerlendirilmiştir. Haber tercihleri ve haber-yazı kurgulanışındaki makro yapılar her iki gazetenin ziyarete ilişkin bakışlarında temelde benzerlik olduğunu göstermiştir. Söylem analizi, haber diline dair tercihlerin sadece ziyarete ilişkin bir olgu olmayıp, ekümenik, laiklik, Batı’nın hegoman yaklaşımı ve Oksidental bakışın boyutu ile ilgili bir mesele olduğunu ortaya koymaktadır. 

 

The purpose of this study is to make a survey on the visit of Pope Benedikt XVI to Turkey and the reconstruction of Pope’s identity in National Press with Occidental point of view. The main emphasis is given to the expressional strategies of the press about Pope, rather than the visit itself. As a matter of fact, the visit of Pope Benedikt XVI to Turkey was a historical event and important subject for the media. It is important to analyze this visit in order to determine the continuities and refractions of Pope Benedikt XVI’s - a religious and spiritual leader of the West - representations in the press with rightist and leftist views within his Western identity. What were the reactional expressions to the visit of Pope to an Eastern Muslim country ? What was the effect of Occidental approach in the construction of these expressions? These are the basic questions in this research. At the beginning of the study, Oriental and Occidental studies are examined, and then the newspapers - Cumhuriyet and Vakit - thought to be standing out with their Occidental structure, are chosen as samples. These two mediums with two different ideologies are preferred to make a comparative analysis. The newspapers are examined by content analysis method and numerical data is obtained. Articles about Pope are evaluated by 

expression analysis method. News choices and macro structures in news-article construction showed similarities in the views of the two newspapers for the visit. Expression analysis showed that preferences on the way of presentation of the news is not solely dependent on the visit but also on the concepts of ecumenical, secularism, hegemonies approach of Western World and on the degree of Occidental view.