Bir Reakti̇f Boyar Maddeni̇n Eucalyptus Camaldulensi̇s Kabuklari/Manyeti̇t Kompozi̇ti̇ ile Kolon Adsorpsi̇yon Si̇stemleri̇nde Gi̇deri̇mi̇: pH Etki̇si̇


BALCI B. , Erkurt F. E. , TURAN E. S.

I. International Scientific and Vocational Studies Congress, 5 - 08 Temmuz 2018

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri