Ekonometrik Yaklaşım Yoluyla Türkiye'de Kayıt Dışı Ekonominin Tahmini


AKÇA E. E., BAL H.

HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.11, no.1, pp.683-708, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The aim of this study is to estimate the size of shadow economy in Turkey by using Econometric Approach for 1986-2015 period. According to the estimation results following ARDL procedure obtained a downward trend appears on the size of the shadow economy. Due to the presence of illegal activities, absence of shadow economy is an unexpected situation. In the context of economic activities other than illegal activities it is important to carry out some policies in order to minimize the motivation for unregistered transactions.

Bu çalışmanın amacı, 1986-2015 dönemi için ekonometrik yaklaşım aracılığıyla Türkiye’de kayıt dışı ekonominin boyutlarını tahmin etmektir. ARDL prosedürü takip edilerek elde edilen tahmin sonuçlarına göre, kayıt dışı ekonominin büyüklüğünde bir azalma eğiliminin olduğu gözükmektedir. Kayıt dışı ekonominin büyüklüğünün sıfır olması yasa dışı faaliyetlerin varlığı nedeniyle beklenilen bir durum değildir. Önemli olan bu kapsam dışında kalan ekonomik faaliyetler bağlamında kayıt dışına çıkmayı cazip kılacak motivasyonları en aza indirecek yönde adımların atılmasıdır