The Effects of Socioeconomic Status on Children's Categorization and Cross-classification Skills


ASLAN D.

International J. Soc. Sci. & Education, cilt.3, ss.644-657, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 3 Konu: 3
  • Basım Tarihi: 2013
  • Dergi Adı: International J. Soc. Sci. & Education
  • Sayfa Sayıları: ss.644-657

Özet

Kategorizasyon ve çapraz-sınıflandırma temel kavramsal becerilerdir ve çocukların yaşadıkları dünyayı yapılandırma ve organize etmelerine yardım ederler. Geçmiş araştırmalar yaş ve eğitimin çocukların kategorizasyon becerilerini etkilediğini öne sürmektedirler. Bu araştırma sosyoekonomik durumun (SED) çocukların kategorizasyon ve çapraz-sınıflandırma becerilerini etkileyip etkilemediğini incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklemi düşük ve orta sosyoekonomik ailelerden gelen 150 tane altı yaş çocuğundan meydana gelmiştir. Çocuklara yiyecek maddelerini içeren kategorizasyon ve çapraz-sınıflandırma testleri verildi. Her bir test bir hedef,  hedefle kategorik olarak ilişkili bir seçenek ve hedefle kategorik bir ilişkiye sahip olmayan bir seçenekten meydana gelmekteydi. Çocukların her bir testteki görevi hedefle aynı kategorideki seçeneği bulmaktı. Ayrıca, kategorizasyon testindeki her bir sorudan sonra çocuklardan seçimlerinin nedenini açıklamaları istendi. Araştırma sonucunda, orta gelirli ailelerden gelen çocukların kategorizasyon ve çapraz sınıflandırma testlerinde daha iyi performans sergiledikleri ortaya çıkarılmıştır. Ayrıca, kategorizasyon yaparken orta gelirli çocukların daha çok kategorik ilişkileri temel almalarına karşın düşük gelirli çocukların kategorik olmayan ilişkileri temel aldıkları saptanmıştır.

Categorization and cross-classification are fundamental conceptual skills and help children to form a basis for
structuring and organizing their world. Past studies assert that age and education effect children’s categorization
skills. This research was conducted in order to examine whether socioeconomic status (SES) effects children’s
categorization and cross-classification skills or not. The sample of the study consisted of 150 six-year-old children
coming from low and middle income families. Children were presented categorization and cross-classification triads
that contain food items. Each triad consists of a target, a choice categorically related to the target and a choice
categorically unrelated to that target. Children’s task in each triad was to find the item in the same category as the
target. In addition, after each categorization triad, children were asked to elaborate on their choices. At the end of
the research, it was revealed that children from middle income families performed better in categorization and crossclassification
tasks. Besides, It was determined that while making categorization, middle income children mostly
based on categorical relations whereas low income children based on non-categorical relations.