Sütte Antibiyotik Kalıntılarının Belirlenmesinde Kullanılan Hızlı Test Kitleri ve Güvenilirlikleri


Creative Commons License

ÖZDEMİR KÜTAHYA Z., Tras B.

Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol.11, no.1, pp.48-54, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 11 Issue: 1
  • Publication Date: 2018
  • Journal Name: Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.48-54
  • Çukurova University Affiliated: No

Abstract

Antibacterial drugs are the most widely use drug group in the veterinary medicine. These drugs pass to the milk at various levels. There are many commercial kits available for screening residue in the milk. These kits can be classified as microbiological, immuno-chemical and biosensors according to the working principles. Commercial test kits can give false-positive results due to the following reasons; the presence of natural antibacterial substances in colostrum and mastitic milk, high somatic cell count and pH in mastitis, presence of high fat, fatty acid and protein in milk, detergent and disinfectant residues in milk, storage and preservative conditions of milk samples, duration of incubation in microbiological methods, presence of antiparasitic drug residues in milk, visual interpretation of test results instead of device. Chromatographic analyse methods are the most reliable method for identifying and validating residues of antibacterial. Antibiotics and other chemicals are screened in animal food by the Ministry of Food, Agriculture and Livestock in Turkey for last 11 years with "Residue Monitoring Program".

Antibakteriyal ilaçlar, veteriner klinikte en yaygın kullanılan ilaç grubudur. Bu ilaçlar çeşitli seviyelerde süte geçerler. Sütte kalıntı taranmasında kullanılan çok sayıda ticari kit mevcuttur. Bu kitler çalışma prensiplerine göre mikrobiyolojik, immunokimyasal ve biyosensörler olarak sınıflandırılır. Ticari test kitlerinde kolostrum ve mastitisli sütte doğal antibakteriyel maddelerin bulunması, mastitisli sütte yüksek somatik hücre sayısı ve pH, sütün yüksek oranda yağ, yağ asiti ve protein içermesi, sütteki deterjan ve dezenfektan kalıntıları, süt numunelerinin depolama ve saklama koşulları, mikrobiyolojik metotlarda inkübasyon süresi, sütte antiparaziter ilaç kalıntılarının bulunması, test sonuçlarının cihaz yerine görsel olarak yorumlanması gibi nedenlere bağlı olarak yanlış-pozitif sonuçlar alınabilmektedir. Antibakteriyellerin tanımlanması ve doğrulanmasında en güvenilir yöntem kromatografik metotlardır. Türkiye’de hayvansal gıdalarda antibiyotikler ve diğer kimyasallar “Kalıntı İzleme Programı” ile son 11 yıldır Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından sürdürülmektedir.