TARIMSAL BİYOGAZ TESİSLERİ: Teknik Ekonomik ve Çevresel Değerlendirmeler


Öztürk H. H., Türker G., Mutlu N.

LAMBERT Academic Publishing, Beau Bassin-Rose Hill, 2020

  • Publication Type: Book / Vocational Book
  • Publication Date: 2020
  • Publisher: LAMBERT Academic Publishing
  • City: Beau Bassin-Rose Hill
  • Çukurova University Affiliated: Yes

Abstract

Atık üretimi insan faaliyetlerinin kaçınılmaz bir sonucudur ve son yıllardaki hızlı artışı, insanlığın uğraşması gereken önemli sorunlara neden olmaktadır. Ayrıca, dünya nüfusunun insan uygarlığının ilerlemesi ile birlikte artmaya devam etmesi, küresel enerji talebinin artmasına neden olmaktadır. Fosil yakıtlar gibi geleneksel enerji kaynakları azalmakta ve çevre ve insan sağlığı için olumsuz etkilere neden olmaktadır. Bu durumda, artan enerji talebi küresel bir zorunluluk haline gelmektedir. Bu durum, alternatif enerji kaynakları arayışına olan ilgiyi artırmaktadır. Organik kökenli atıklar, anaerobik fermentasyon sistemleri kullanılarak, yenilenebilir bir yakıt olarak, metan gazına dönüştürülebilir. Bir tarım işletmesinde günlük faaliyetler sırasında, farklı türde birçok atık açığa çıkar. Bunlar, tarımsal üretimden kaynaklanan sığır gübresi ve mısır sapları gibi ürün kalıntılarından oluşan hayvansal ve bitkisel kökenli sıvı veya katı atıklardır. Bu çalışmada; tarımsal işletmeler için tasarımlanacak biyogaz tesislerinin; teknik, ekonomik ve çevresel özellikleri anlatılmıştır.