2016/472 Esas NOLU DOSYAYA AİT BİLİRKİŞİ KURULU RAPORU


Creative Commons License

Manaşırlı M. , Eyiler E. , Güner E. D.

T.C. KOZAN 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ, ss.12, Adana, 2018

  • Basım Tarihi: 2018
  • Basıldığı Şehir: Adana

Özet

24/09/2018 tarihinde, Kozan 3. Asliye Ceza Mahkemesi Hâkimliğince Çevre Mühendisi, Su Ürünleri Mühendisi ve Kimya Mühendisi Bilirkişileri sıfatıyla, Kozan il sınırında Karayolları Genel Müdürlüğü 5. Bölge Müdürlüğünce solvent bazlı soğuk yol çizgi boyasının doğal ortama verilmesine istinaden bu boyar maddenin alıcı ortama zarar verip verilmeyeceğini boyanın kimyasal yapısını dikkate alarak çevre açısından etkisi olup olmayacağını bilimsel olarak değerlendirerek rapor yazmak üzere görevlendirildik. Üniversitemiz bünyesinde dava dosyasına konu olan solvent bazlı soğuk yol çizgi boyasının kimyasal analizinin yapılması mümkün değildir. Ancak solvent bazlı soğuk yol çizgi boyasının üretici firma tarafından hazırlanan Malzeme Güvenlik Bilgi Formunda (MSDS) verilen bilgilere göre bu değerlendirmeler yapılmış olup konu ile ilgili görüşlerimiz aşağıda belirtilmiştir.