Duchenne Musküler Distrofili Çocuklarda Klinik Bulgular, Ambulasyon, Kardiyak ve Solunum Fonksiyonlarına Etki Eden Faktörler


CANATAR S. N. , HERGÜNER M. Ö. , ÖZCAN N. , BEŞEN Ş., İNCECİK F. , ALTUNBAŞAK Ş.

54. TÜRK PEDİATRİ KONGRESİ, Turkey, 6 - 09 May 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey