LENFOSİTİK MYOKARDİTE BAĞLI ANİ KARDİYAK ÖLÜM; OLGU SUNUMU


KALAOĞLU E., KAYA K., ÖZEREN N., ÇEKİN N.

14. ADLİ BİLİMLER KONGRESİ, Turkey, 11 - 14 May 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey