Conceptual Design of Ankle Rehabilitation Robot for Cerebral Palsy Patients


Ünlü M., Sarıgeçili M. İ.

4. International Palandoken Scientific Studies Congress, Erzurum, Turkey, 28 - 29 April 2022, pp.838-848

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Erzurum
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.838-848
  • Çukurova University Affiliated: Yes

Abstract

Patients with gait disorders can gain walking ability to a great extent with the help of physical therapy methods. One of these patient groups is cerebral palsy patients. Gait disorders in this patient group are generally caused by involuntary and sudden contractions in the muscles and joints. In recent studies, it has been observed that cerebral palsy (CP) patients benefit from walking practices by increasing both their walking speed and walking distance, due to rehabilitation methods that focus on the lower extremities. Therefore, in this study, three different conceptual designs of the ankle rehabilitation robot developed for CP patients will be presented. After the advantages and disadvantages of these designs are stated, the most suitable design will be determined. As a conceptual design criterion, it is aimed to support the average ankle torque needed by patients under 60 kg and between the ages of 12-18 while walking.

Yürüme bozukluğu olan hastalar fizik tedavi yöntemleri yardımıyla yürüme yetilerini büyük ölçüde kazanabilirler. Bu hasta gruplarından birisi de serebral palsi hastalarıdır. Bu hasta grubunun yürüme bozuklukları genel olarak kaslardaki ve eklemlerdeki istemsiz, ani kasılmalar nedeniyle oluşmaktadır. Son zamanlarda yapılan araştırmalarda, alt ekstremiteye odaklanan rehabilitasyon yöntemlerinin, serebral palsi (SP) hastalarının hem yürüme hızlarını hem de yürüme mesafelerini artırarak yürüme uygulamalarından fayda gördükleri gözlemlenmiştir. Bu nedenle, bu çalışmada, SP hastaları için geliştirilen ayak bileği rehabilitasyon robotunun üç farklı kavramsal tasarımı sunulacaktır. Bu tasarımların avantajları ve dezavantajları belirtildikten sonra en uygun tasarım belirlenecektir. Kavramsal tasarım kriteri olarak 60 kg’ın altındaki hastalar ve 12-18 yaş arasındaki hastaların yürüme sırasında ihtiyaç duydukları ortalama ayak bileği torkunun desteklenmesi hedeflenmektedir.