Çukurova Üniversitesi Adana Meslek Yüksekokulu ÖğrencilerininHBV, HCV ve HIV Hakkındaki Bilgi Düzeyleri ve Bulaşıcı Hastalıklardan Korunmaya Yönelik Tutumlarınİncelenmesi


AYABAKAN ÇOT D., AKBABA Z. S. , AKBABA M. , KURT B.

Ulusararası Mesleksel ve Çevresel Hastalıklar Kongresi, 27 - 29 Mart 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri