JEAN JACQUES ROUSSEAU VE DEDE KORKUT'U ?ERKEN- ÇOCUKLUK BAĞLAMINDA KARŞILAŞTIRMAK


Creative Commons License

DÖNMEZ S.

Turan, cilt.9, ss.383-389, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 9 Konu: 33
  • Basım Tarihi: 2017
  • Dergi Adı: Turan
  • Sayfa Sayıları: ss.383-389

Özet

Makalede J. J. Rousseau’nun Emile kitabı ile Dede Korkut Kitabı’nda yer alan hikâyeler eğitim felsefesi açısından karşılaştırılmaktadır. Rousseau’nun baskıcı eğitim modelinden doğaya dönerek kurtulmayı hedeflediği özgürlükçü yaklaşım, esasen Hıristiyanlığın çocuğun günahkâr doğduğu inancına bir reddiyedir. Çocuğun fıtraten iyi olduğu fikrine bağlanan Rousseau, tabii olana uygun bir eğitim ve öğretim sürecinden yana tavır koyarken âdeta Dede Korkut Kitabı’nda anlatılan toplumu aramaktadır. Biz bu ilginç benzerliği eğitim ile öğretim bütünlüğü esasında çözümleyici bir temellendirmeye tabii tuttuk. Anahtar Kavramlar: Rousseau, Dede Korkut, Değer, Eğitim felsefesi, Eğitim ile Öğretim. 

This paper compares J. J. Rousseau's Emile to narratives in the Book of Dede Korkut in terms of educational philosophy. The libertarian approach that Rousseau aims to return to the nature from the repressive education model is in fact a rejection of the Christianity belief that the child is born sinful. Depending on the fact child is good by his nature, Rousseau simply aims the society expressed in Dede Korkut’s Book by embracing the educational process suitable for the natüre. We have subjected this interesting analogy on the basis of integrity of education and training on an analytical argumentation. Keywords: Rousseau, Dede Korkut, Value, Philosophy of Education, Education and Training