Kurân Kıssaları Bağlamında Hz. Musa İle İlişkilendirilen Bazı Tasavvuf Kavramları / Sufism Concepts Which Are Associated With The Prophet Moses Within The Context Of The Quranic Stories


Creative Commons License

ERKAYA M. E.

THE JOURNAL OF INTERNATIONAL SOCIAL RESEARCH, vol.8, no.41, pp.1342-1353, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 8 Issue: 41
  • Publication Date: 2015
  • Title of Journal : THE JOURNAL OF INTERNATIONAL SOCIAL RESEARCH
  • Page Numbers: pp.1342-1353

Abstract

SUFİSM CONCEPTS WHİCH ARE ASSOCİATED WİTH THE PROPHET MOSES WİTHİN THE CONTEXT OF THE QUR’ANİC STORİES

This study deals with sufism concepts (states, stations and terms) which are associated with The Prophet Moses by sufis in terms of the Qur’anic stories. Some concepts ıstınâ‘, berk, temkin, tecrid, setr, murid, uns, kalak, lahz, sekr, heyemân, fenâ, telvîn, nefes and inbisât are mentioned by sufis directly related to states and stations of The Prophet Moses. Also other concepts such as sika, hayâ and kerâmet are associated with relatives of The Prophet Moses. As a result of this study, it is understood that the Qur’anic stories are significant sources for sufi concepts which are associated with The Prophet Moses.

Keywords: The Qur’anic stories, The Prophet Moses, sufism concepts, states and stations.

KUR’ÂN KISSALARI BAĞLAMINDA HZ. MUSA İLE İLİŞKİLENDİRİLEN BAZI TASAVVUF KAVRAMLARI

Bu makalede, mutasavvıfların, Kur’ân kıssalarından hareketle Hz. Musa ve yakınları ile ilişkilendirdikleri bazı tasavvufî hal, makam ve ıstılahlardan bahsedilmektedir. Makalede ele alınan kavramlardan ıstınâ‘, berk, temkin, tecrîd, setr, mürid, üns, kalak, lahz, sekr, heyemân, fenâ, telvîn, nefes ve inbisât, mutasavvıflarca doğrudan Hz. Musa’nın içinde bulunduğu hal yahut makam ile alakalı olarak kıssalardan çıkarımlarda bulunmak suretiyle anlatılmaktadır. Sika, hayâ ve kerâmet kavramları ise Hz. Musa’nın yakınları ile ilişkili olarak istinbât edilmektedir. Tarikatlar öncesi dönemde tasavvuf klasikleri kapsamında yürütülen bu çalışma ile Kur’ân kıssalarının Hz. Musa’nın şahsında tezahür eden tasavvufî hal ve makamlar için önemli bir kaynak teşkil ettiği anlaşılmaktadır.

Anahtar sözcükler: Kur’ân kıssaları, Hz. Musa, tasavvuf kavramları, haller ve makamlar.