Televizyon Yayıncılığında Toplumsal Rol ve Etik Sorunu


Creative Commons License

Çelebi E. , Çalışoğlu S.

1. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sosyal ve Teknik Bilimler Kongresi, Zonguldak, Türkiye, 22 - 23 Mayıs 2014, ss.150-157

  • Basıldığı Şehir: Zonguldak
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.150-157

Özet

Meslek ve kişisel kariyer adına önemli kurumlarca belirlenen meslek ilkelerine uymak mesleki ve insani bir gerekliliktir. Etik kodlar çerçevesinde hareket etmek, toplumun, kuruluşların ve meslek çalışanlarının çalışma hayatına katkıda bulunmak, tüm kesimleri etik çerçeve etrafında toplamak, televizyon yayıncılığı için yapılması gereken öncelikli faaliyetlerdir. Bu çalışmanın amacı, önemli bir kitle iletişim aracı olan Televizyon yayıncılığının toplumsal rol ve etik konularına eleştirel bir bakış açısıyla yaklaşmak ve etiksel sorumluluğun rolünü ve arttırılmasındaki gerekliliği vurgulamaktır. Amacı televizyon yayıncılığının etiksel bir eleştirisini yapmak olan bu çalışmada Televizyon yayıncılığı mesleğinin herhangi bir şekilde kötülenmesi söz konusu değildir. Amaç sadece eleştirel bir durum saptamasıdır. Bu yönde yapılacak araştırmanın sonuçları çalışma kapsamında yorumlanacaktır.