Moleküler Markör Tekniklerinin Bağcılıkta Kullanımı


BÜYÜKALACA S.

ALATARIM, cilt.7, sa.2, ss.26-33, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 7 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2008
  • Dergi Adı: ALATARIM
  • Sayfa Sayıları: ss.26-33

Özet

Bu çalışmada, dünyada bağcılık araştırmalarında kullanılan başlıca moleküler markör tekniklerinden elde edilen bulgular kısaca özetlenmiş ve bu tekniklerin uygulama alanları incelenmiştir. Elde edilen bulgulara göre, ilk dönemlerde yapılan çalışmalarda daha çok izoenzim markörlerine yer verildiği, daha sonraki yıllarda RAPD (Random Amplified Polymorphic DNA) ve SSR (Simple Sequence Repeats) teknikleri yoğunlukta olmak üzere RFLP (Restriction Fragment Length Polymorphism), AFLP (Amplified Fragment Length Polymorphism) ve ISSR (Inter-Simple Sequence Repeats) gibi tekniklerin kullanıldığı belirlenmiştir. Bu araştırmaların ağırlıklı olarak çeşit tanımlama ve akrabalık ilişkilerinin saptanmasına yönelik olarak yürütüldüğü ortaya çıkmıştır. Çeşit tanımlama çalışmalarında SSR tekniğinin etkinliği vurgulanırken, çok yakın akraba bireylerlerin analizi düşünüldüğünde birden çok markör sistemlerinin kullanılmasının faydalı olacağı belirtilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Vitis, markör, moleküler teknikler

In this study, results obtained in worldwide viticulture researches by main molecular marker techniques and their applications were shortly summarized. According to findings, isoenzymes were mostly used on initial studies. In the following studies RAPD (Random Amplified Polymorphic DNA) and SRR (Simple Sequence Repeats) were widely utilized while RFLP (Restriction Fragment Length Polymorphism), AFLP (Amplified Fragment Length Polymorphism) and ISSR (Inter-Simple Sequence Repeats) were the other common techniques. The main subjects of these researches were cultivar identification and parental analysis. While capability of SSRs in cultivar identification was emphasized, additional marker systems were recommended when closely related genotypes are considered to analyze.

Key Words: Vitis, marker, molecular techniques