Harici Renklendirme Solüsyonunun Kübik Zirkonya Translüsensisine Etkisi


Koçak E. F. , Ekren O. , Çelik Öge S. , Johnston W. M.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 1. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, Sivas, Turkey, 23 November 2021

  • Publication Type: Conference Paper / Unpublished
  • City: Sivas
  • Country: Turkey

Abstract

EFFECT OF EXTERNAL SHADING SOLUTIONS ON TRANSLUCENCY OF CUBIC ZIRCONIA

 

Elif Figen Koçak1, Orhun Ekren2, Selin Çelik Öge3, William M. Johnston4

 

1Lecturer Dr, Cukurova University Faculty of Dentistry, Department of Prosthodontics, Adana, Turkey

1ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-4708-788X

1fgnkocak@gmail.com, 0532 408 7172

 

2Assoc Prof, Cukurova University Faculty of Dentistry, Department of Prosthodontics, Adana, Turkey

2ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-3237-8003

2oekren@cu.edu.tr, 0533 717 5954

 

3Lecturer, Cukurova University Faculty of Dentistry, Department of Prosthodontics, Adana, Turkey

3ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-1403-6832

3dtselincelik@gmail.com, 0507 351 8866

 

4Professor Emeritus, The Ohio State University Faculty of Dentistry, Division of Restorative and Prosthetic Dentistry, Columbus, Ohio.

4ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-4977-6569

4Johnston.5@osu.edu

 

 

 

 

ABSTRACT

 

AIM: To evaluate the effect of different shade aqueous colorants on the translucency of cubic zirconia.  

METHODS: The color stability and relative translucency of monolithic ultra-high translucent zirconia specimens applied externally shaded (GC Initial zirconia discs, GC, Tokyo, Japan;98.5mm×14 mm; lot no.0353Zr) were investigated.  Seventy samples(14x14x1mm) were divided into a control and 6 test groups of 10 samples each. Each test group was colored with different shades of coloring (A2, A3, B2, B3, C2, C3) liquid. The color coordinates of specimens were measured with a spectrophotometer by using black and white backing. Color differences and relative translucency parameter (RTP) values were calculated using the CIEDE2000 color difference and TPCIEDE2000 formulas. One-way analysis of variance (ANOVA) and Tukey’s honestly significant differences (HSD) tests were used to analyze the CIEDE2000 color difference and RTP values (α = 0.05).

RESULTS: Significant differences in translucency among the control and C2 test groups, and the A2 shaded group and C2 shades were observed. There were no significant differences among B2, A3, B3, and C3 shaded groups.

CONCLUSIONS: The external coloring solutions of different shades affected the translucency of the zirconium oxide cores, and significant differences in the translucency measurements were identified between specific shades.

 

HARİCİ RENKLENDİRME SOLÜSYONLARININ KÜBİK ZİRKONYA TRANSLUSENSİSİNE ETKİSİ

 

Elif Figen Koçak1, Orhun Ekren2, Selin Çelik Öge3, William M. Johnston4

 

1Öğr. Gör. Dr, Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı, Adana, Türkiye

1ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-4708-788X

1fgnkocak@gmail.com, 0532 408 7172

 

2Doç Dr, Çukurova Üniversitei Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı, Adana, Türkiye

2ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-3237-8003

2oekren@cu.edu.tr, 0533 717 5954

 

3Öğr. Gör., Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı, Adana, Türkiye

3ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-1403-6832

3dtselincelik@gmail.com, 0507 351 8866

 

4Fahri Profesör, Ohio State Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Restoratif ve Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı, Columbus, Ohio.

4ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-4977-6569

4Johnston.5@osu.edu

 

ÖZET

 

AMAÇ: Farklı tonlardaki sulu renklendiricilerin kübik zirkonyanın yarı saydamlığı üzerindeki etkisini değerlendirmek.

YÖNTEM: Dıştan renklendirme uygulanan monolitik ultra yüksek yarı saydam zirkonya (GC Initial zirkonya diskleri, GC, Tokyo, Japonya;98.5mm×14 mm; lot no.0353Zr) numunelerinin renk stabilitesi ve bağıl yarı saydamlığı incelenmiştir. Yetmiş numune (14x14x1mm) kontrol ve her biri 10 numuneden oluşan 6 test grubuna ayrıldı. Her test grubu farklı renk tonlarında (A2, A3, B2, B3, C2, C3) sıvı ile renklendirildi. Numunelerin renk koordinatları, siyah beyaz altlık kullanılarak bir spektrofotometre ile ölçülmüştür. Renk farklılıkları ve bağıl yarı saydamlık parametresi (RTP) değerleri, CIEDE2000 renk farkı ve TPCIEDE2000 formülleri kullanılarak hesaplanmıştır. CIEDE2000 renk farkını ve RTP değerlerini (α = 0.05) analiz etmek için tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve Tukey anlamlı farklılıklar (HSD) testleri kullanıldı.

 BULGULAR: Kontrol-C2 renk test grupları ve A2 - C2 renk test grupları arasında yarı saydamlıkta önemli farklılıklar gözlendi. B2, A3, B3 ve C3 renk test grupları arasında anlamlı fark yoktur.

SONUÇLAR: Farklı tonlardaki harici renklendirme solüsyonları, zirkonyum oksit çekirdeklerinin yarı saydamlığını etkilemiştir ve belirli tonlar arasında yarı saydamlık ölçümlerinde önemli farklılıklar tespit edilmiştir.