İklimlendirme ve Soğutma Kavramları


BOĞA C. , YAŞAR A. , BİLGİLİ M. , ŞİMŞEK E. , EKİCİBİL A. , Polat Y.

Ders Notu, ss.100, 2009

  • Basım Tarihi: 2009
  • Sayfa Sayıları: ss.100

Özet

Boğa, C., A. Yaşar, M. Bilgili, E. Şimşek, A. Ekicibil ve Y. Polat. "İklimlendirme ve Soğutma Kavramları", Ç.Ü. Adana MYO Yayınları, Yayın No: 75, Adana (2009).

 

ÖNSÖZ

 

            Bu ders notu, MEB-YÖK Meslek Yüksekokulları Program Geliştirme Projesi İklimlendirme ve Soğutma Programı, İklimlendirme ve Soğutma Kavramları dersi müfredat programında bulunan konulara paralel olarak hazırlanmıştır.

            İklimlendirme ve Soğutma Kavramları, yüksekokulumuzun birinci sınıfında okuyan öğrencilerimizin, İklimlendirme, soğutma kavramlarını, Isı, Sıcaklık, Basınç, Entalpi, Entropi, Termodinamik kavramlar, Enerji, Gazlar, Isı Yalıtım Malzemeleri ve Malzeme Seçimi gibi konularda yeterli bilgiye ulaşmasını sağlayan bir ders niteliğindedir.

Bu ders notu, öğrencilerin kendi kendilerine çalışabilmeleri ve konuyu daha iyi anlayabilmeleri açısından, iyi bir kaynak olduğu düşüncesindeyiz. Ayrıca bu ders notunun İklimlendirme ve Soğutma programının ilerde açılabilecek olan uzaktan öğretim programında kullanılması da hedeflenmiştir.  

Bu ders notunun hazırlanmasında değerli katkılarını esirgemeyen  Adana Meslek Yüksekokulu basım ünitesinde görevli personeli Çetin ZENGİN’e teşekkür ederiz. 

 

 

 

                                                                                Cem BOĞA                                                              

          Yrd. Doç. Dr. Abdulkadir YAŞAR

                                                                          Dr. Mehmet BİLGİLİ                 

                                                                                Erdoğan ŞİMŞEK

                                                                          Dr. Ahmet EKİCİBİL                 

                                                                                Yusuf POLAT