Investigating the knowledge level of sellers of pesticides used in agricultural struggle in Adana province


NAZLICAN E. , ÖTEGEN V. R. , AKBABA M. , İlter H.

3. Uluslararası Biyosidal Kongresi, 22 - 25 Kasım 2016

  • Yayın Türü: Bildiri