Faktör 5 Leiden Mutasyonu Sonucu Gelişen Iskemik Inme


HASTÜRK A., GÖKÇE C., ÇEKİNMEZ M., ÇETİNALP N. E. , ÖZGER Ö., YILMAZ C., ...More

Türk Nöroşirürji Derneği XVIII. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 22 - 26 May 2004

  • Publication Type: Conference Paper
  • City: Antalya
  • Country: Turkey