Adolesan yaş grubunda lomber disk hernisi olgu sunumu


UYSAL İ., ATEŞ T., GÜNER M., ÖKTEN A. İ. , ÖZSOY K. M. , ARSLAN A., ...More

Türk Nöroşirürji Derneği, 27. Bilimsel Kongresi, Turkey, 12 - 16 April 2013

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey