SQL Öğretiminde Programlı Öğretim Temelli Bilgisayar Yazılımı ve Anlamlı Öğrenmeye Göre Düzenlenen Dersin Bilgisayar Destekli Eğitim Yapmaya İlişkin Tutuma Etkisi


EFENDİOĞLU A. , Yanpar Yelken T.

3th International Computer & Instructional Technologies Symposium, Trabzon, Türkiye, 7 - 09 Ekim 2009, cilt.1, ss.1276-1283

  • Cilt numarası: 1
  • Basıldığı Şehir: Trabzon
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.1276-1283

Özet

Bu çalışmanın amacı, programlı öğretime göre tasarlanmış bilgisayar destekli çoklu ortam yazılımı kullanılarak yapılan bireysel öğretim ile anlamlı öğrenme kuramına göre düzenlenmiş içerikle bilgisayar laboratuarında yapılan öğretimin, öğrencilerin bilgisayar destekli öğretime ilişkin tutumlarına etkisini araştırmak ve öğrencilerin SQL öğretiminde kullanılan yöntemlere ilişkin görüşlerini belirlemektir. Araştırmada ön test son test gruplu yarı deneysel bir desen kullanılmıştır. Her grupta 36 öğrenci bulunmakla birlikte toplam (n=72) öğrenci araştırmaya katılmıştır. Her iki deney grubunda yer alan öğrencilerin %50’si bayan ve %50’si erkektir. Verilerden elde edilen ANCOVA sonuçlarına göre, öğrencilerin katıldıkları deney gruplarındaki “Bilgisayar Destekli Eğitim Yapmaya İlişkin Tutumları” arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır [F(1–69)=.52, p>.05]. Programlı öğretim temelli bilgisayar yazılımı ile bireysel olarak ders işleyen öğrencilerin BDEYİT(ön-tutum) puanları ile BDEYİT(son-tutum) puanları arasında anlamlı bir fark bulunmamış [t(35)=1.30, p>.05] fakat anlamlı öğrenmeye göre düzenlenmiş içerikle bilgisayar laboratuarında ders işleyen öğrencilerin BDEYİT(ön-tutum) puanları ile BDEYİT(son-tutum) puanları arasında anlamlı bir fark olduğu görülmüştür [t(35)=2.92, p<.05]. Programlı öğretim grubunda yer alan öğrencilerin BDEYİT (son-tutum) puanları arasında cinsiyete göre anlamlı fark bulunmamıştır [t(34)=0.390, p>.05]. Aynı zamanda anlamlı öğrenme grubunda yer alan öğrencilerin BDEYİT (son-tutum) puanları arasında da cinsiyete göre anlamlı fark bulunmamıştır [t(34)=1.74, p>.05]. Programlı öğretime göre düzenlenmiş yazılımla bireysel olarak çalışan öğrenciler yazılımın öğrenme açısından oldukça yararlı olduğunu belirtmekle birlikte sıkça tekrar yapmaya zorlanmalarından dolayı sıkıcı bulmuşlardır. Anlamlı öğrenme grubunda yer alan öğrencilerin yönteme ilişkin görüşleri genellikle olumludur.