KEDİ VE KÖPEKLERDE ANTİTROMBOTİK TEDAVİLERİN KARŞILAŞTIRILMASI


Creative Commons License

Özdemir Kütahya Z.

INTERNATIONAL ANKARA CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCHES, Ankara, Türkiye, 4 - 06 Mart 2019, ss.700-708

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Ankara
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.700-708

Özet

Kedi ve köpeklerde trombozis, veteriner hekimlikte önemli patofizyolojik olaylar arasındadır. Farmasötik antitrombotikler, tromboz oluşumunun nedenine bakılmaksızın vücudun trombi oluşturmasını azaltarak patofizyolojik durumu düzeltmek amacıyla kullanılırlar. Antikoagülan ilaçlar venöz tromboziste kullanılırken, arteriyel tromboziste antiplatelet ilaçlar kullanılır. Bazı arteriyel tromboembolizm durumlarında ise antitrombositik ilaçlarla tedavi tam etkinlik sağlayamadığı için antikoagülanlar ile kombine tedavi tercih edilmektedir. Bu nedenle tromboz riski taşıyan kedi ve köpeklerde hangi grup antitrombotik ilacın ve uygulanacak dozaj rejiminin belirlenmesi klinik açıdan önem taşımaktadır. Mevcut derlemede kedi ve köpeklere uygulanan antitrombotik tedaviler bu alandaki mevcut bilgi ve çalışmalar ışığında karşılaştırılmaya çalışılmıştır.

Thrombosis in cats and dogs is one of the important pathophysiological events in veterinary medicine. Pharmaceutical antithrombotics are used to fix the pathophysiological state by reducing the body's formation of thrombi regardless of the cause of thrombosis. Anticoagulant drugs are used in venous thrombosis and antiplatelet drugs are used in arterial thrombosis. In some cases of arterial thromboembolism, combined therapy with anticoagulants is preferred because treatment with antithrombocytic drugs does not provide full efficacy. Therefore, in cats and dogs at risk of thrombosis, it is clinically important to determine which group of antithrombotic drugs and the dosage regimen to be administered. In the present review, antithrombotic treatments in cats and dogs have been tried to be compared in the light of current knowledge and studies in this field.