Finansal Derinleşme, Büyüme ve Yoksulluk: Ampirik bir Araştırma


ALGAN N. , İŞCAN E. , Serin D.

Uluslararası Ekonomi Konferansı UEK-TEK 2018, Antalya, Türkiye, 1 - 03 Kasım 2018, ss.1912-1935

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Antalya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.1912-1935

Özet

Finansal derinleşme, ekonomik büyümenin desteklenmesi ve yoksulluğun azaltılmasında önemli bir rol oynamaktadır. Son zamanlarda, politika yapıcılar ve ekonomistler finansal derinleşmenin yoksullukla mücadele için güçlü bir araç olduğunu vurgulamaktadır. Bunun nedeni, iyi işleyen bir mali sistemin, yoksullar için gelir elde etme yollarını sağlayarak ekonomik büyümeyi ve yoksulluğu azaltmayı desteklemektedir. Bu kapsamda çalışmanın amacı, Türkiye'nin içinde bulunduğu seçilmiş ülkelerde finansal derinleşme, ekonomik büyüme ve yoksulluk arasındaki ilişkiyi incelemektir. Genel olarak, tahmin sonuçlarına göre finansal sistemin derinleşmesi ve gelişmesiyle ekonomide yer alan tasarrufların yatırımlarla buluşması sonucu ekonomik büyümenin artacağı öngörüsü desteklenmektedir. Diğer taraftan, finansal derinleşmenin büyüme ve yoksulluk üzerindeki etkileri genellikle tartışmalıdır ve çok az ampirik çalışma yapılmıştır. Bu çalışma, finansal derinleşmenin bir ülkede büyümedeki değişimlere bağlı olup olmadığı ve yoksulluğun hafifletilmesine yardımcı olup olamayacağına dair politika sorularını cevaplayabilecek ampirik kanıtlar üretmeye çalışmaktadır.