Plastik Cerrahi Servisinde Çalışan Hemşirelerin Cinsiyet Değiştirme Ameliyatı Olan Transseksüel Bireylere Yaklaşımı


DENİZ DOĞAN S., KARAÇAY YIKAR S. , ATICI M. , ARSLAN S.

3. ULUSLARARASI 11. ULUSAL TÜRK CERRAHİ VE AMELİYATHANE HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, 3 - 06 Ekim 2019

  • Yayın Türü: Bildiri