Üniversite öğrencilerinin internet kullanımlarının sosyal yaşamları üzerine etkisi


DİNÇER S. , MAVAŞOĞLU M. , MAVAŞOĞLU F.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.33, ss.181-194, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 33 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2014
  • Dergi Adı: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.181-194

Özet

Son 10 yılda kullanımı hızla artan internet ile ilgili günümüze kadar birçok alanda araştırma yapılmış, bu araştırmalarda en tartışmalı sonuçlara, internet kullanımının sosyal yaşamı üzerine etkilerini inceleyen çalışmalar ulaşmıştır. İnternet kullanımının sosyal yaşam üzerine etkisini incelen çalışmaların sonuçlarında internetin kullanımının olumlu, olumsuz ve kişilik özelliklerine göre değişkenlik gösteren etkileri olduğunu belirtilmektedir. Bu farklı sonuçlara ulaşmanın nedenlerinin en başında sosyalleşmenin bireyler tarafından farklı olarak algılanması gelmektedir. Bu farklı algılamadan yola çıkılarak bu çalışma, internet kullanımının üniversite öğrencilerinin sosyal yaşamları üzerindeki etkisini araştırmak amacıyla yapılmıştır. Bu amaç doğrultusunda üniversite öğrencilerinin öğrenimlerine başladıkları ilk dönemde internet kullanımı ve sosyal yaşamları incelenmiş, internet kullanımı süreleri farklı olan iki grup arasında 2 dönem sonunda katılımcıların internet kullanımları ve sosyal yaşamları tekrar incelenmiştir. Çalışma sonucunda internet kullanımının sosyal yaşam üzerinde destekleyici ve olumlu etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır