Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları ve Mesleki Benlik Saygılarının İncelenmesi


ASLAN D. , Köksal Akyol A.

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.15, no.2, pp.51-60, 2006 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 15 Issue: 2
  • Publication Date: 2006
  • Title of Journal : Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
  • Page Numbers: pp.51-60

Abstract

The aim of this study is to evaluate the preschool teacher candidates’ attitudes towards profession and professional self-respect by considering the different variables. The sample of the research consists of 120 students having education in third and forth years of the first and second program in the Department of Preschool Teacher Training of Education Faculty of Çukurova University. In order to evaluate the students’ attitudes towards profession, “The Scale of Professional Attitude” developed by Özgür (1994), and in order to evaluate the students’ professional self-respect “The Scale of Arıcak Professional Self-Respect” developed by Arıcak (2001) were used in the study. Some demographic variables about students were gained by using Personal Information Form. In the analyses of the data Variance Analysis test were used. The results have been evaluated by the Social Sciences Statistical Program (SPSS). According to the results of the research, the reason of preference of Preschool Teacher Training Department causes statistically significant difference on the score that have obtained from The Scale of Professional Attitude and The Scale of Professional Self-Respect, while grade level of the participants do not cause any significant difference. In addition, having a teacher in the family results a statistically significant difference on their professional self-respect. 

Bu çalışma, okul öncesi öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları ve mesleki benlik saygılarının çeşitli değişkenler açısından değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda birinci ve ikinci öğretim programlarında öğrenim görmekte olan toplam 120 üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Öğrencilere, öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarını değerlendirmek için Özgür (1994) tarafından geliştirilen “Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği”, mesleki benlik saygılarını değerlendirmek üzere Arıcak (1999) tarafından geliştirilen “Arıcak Mesleki Benlik Saygısı Ölçeği" uygulanmıştır. Öğrencilere ilişkin bazı demografik bilgiler Kişisel Bilgi Formu ile elde edilmiştir. Verilerin analizinde Çift Yönlü Varyans Analizi (Anova) kullanılmıştır. Sonuçlar SPSS istatistik programı ile değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda, devam edilen sınıf düzeyinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutum ve mesleki benlik saygısından alınan puanlar üzerinde anlamlı farklılık yaratmadığı, öğretmenliği tercih nedeninin her iki ölçekten alınan puanlar üzerinde anlamlı bir farklılık oluşturduğu saptanmıştır. Ayrıca, ailede öğretmen olmasının öğretmen adaylarının mesleki benlik saygısı üzerinde anlamlı farklılık yarattığı belirlenmiştir.