ORTA ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ UYDU GÖRÜNTÜLERİ İLE ARAZİ KULLANIMI/ARAZİ ÖRTÜSÜ SİMÜLASYONU (2025-2055)


BERBEROĞLU S. , ERSOY MİRİCİ M.

VII. UZAKTAN ALGILAMA VE CBS SEMPOZYUMU UZAL-CBS2018, Türkiye, 18 - 21 Eylül 2018