Hemşirelik Sürecinin Evrimsel Gelişimi


Işık M. T. , AKBAŞ M. , Yıldırım G.

6. Uluslararası İslam Tıp Tarihi Cemiyeti Kongresi, Van, Turkey, 23 - 26 September 2014, pp.1

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Van
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1

Abstract

Nursing is a health discipline consisting of science and art responsible for planning, organizing, implementing, evaluating nursing services and training individuals to conduct these services towards the aim of maintaining and developing the health and well being of individuals, families and the society, and healing at the time of an illness. In nursing, individual care is the art of using professional knowledge and skills, and a moral phenomenon to protect the uniqueness of the patient.

“Nursing process” that is one of the nursing activities providing nursing care in a systematic way and consisting of successive steps is used to sort out the individual’s health problem. Considering the definition of nursing, it is only possible for the nurse to approach the person systematically while having necessary knowledge, skills and capabilities through the nursing process.

As a term, the nursing process was firstly used by Lydia Hall in 1955 and after exposing to significant changes to date, started to be implemented by nurses in our country.

The nursing process increases the visibility and provability of the contribution of nursing to the patient care. The nurse identifies the problem affecting the individual’s ability to resume their daily life and which requires help. While the process makes it possible to get to know the world the individuals lives in and obtain information systematically, it maintains and improves the health condition, and develops the decision making ability (autonomy) of the nurse by taking an individual and holistic approach towards the patient. The terminological developments and advancements in the nursing science since the beginning of the 20th century have also affected the nursing process. Today, some of the steps in the nursing process have been transferred to computers and used by the nurse.

In the presentation, the historical evolution of the nursing process will be examined and brief information regarding its importance and impact on practice will be provided.

 

Keywords: Nursing, nursing process, nursing diagnosis, history.

 

Hemşirelik, bireyin, ailenin ve toplumun sağlığını ve esenliğini koruma ve geliştirme ve hastalık halinde iyileştirme amacına yönelik, hemşirelik hizmetlerinin planlanması, örgütlenmesi, uygulanması, değerlendirilmesinden ve bu hizmetleri yerine getirecek bireylerin eğitiminden sorumlu bilim ve sanattan oluşan bir sağlık disiplinidir. Hemşirelikte bireysel bakım, hastanın biricikliğini korumaya yönelik profesyonel bilgi, becerilerini kullanma sanatı ve ahlaki boyutu olan bir olgudur.

Bireyin sağlık sorununu çözümlemede belli sistematik bir yöntemle hemşirelik bakımını vermeyi sağlayan ve birbirini izleyen aşamaların oluşturduğu hemşirelik aktivitelerinden olan “hemşirelik süreci” kullanılmaktadır. Hemşireliğin tanımı göz önüne tutulduğunda hemşirenin hastaya bakım verirken yeterli bilgi beceri ve donanıma sahip olarak ve sistematik bir şekilde yaklaşması ancak hemşirelik süreci ile gerçekleştirilebilmektedir.

Hemşirelik süreci kavramı ilk kez Lydia Hall tarafından 1955 yılında kullanılmaya başlamış ve günümüze kadar ciddi gelişmeler sağlanarak ülkemizde de hemşireler tarafından pratik olarak uygulamaya geçirilmiştir.

Hemşirelik süreci, hemşireliğin hasta bakımına katkısının görünürlüğünü, kanıtlanabilirliğini artırmaktır. Hemşire bireyin günlük yaşamını sürdürme yeteneğini etkileyen ve yardım gerektiren sorunu belirler. İnsanın içinde yaşadığı dünyayı tanımayı, sistemli biçimde bilgi almayı sağlamakla birlikte; sağlıklı/hasta kişiye bireysel ve bütüncül yaklaşım sergileyerek, sağlık düzeyini koruma ve yükseltmeyi, hemşirenin karar verme (otonomi) yeteneğini geliştirmeyi sağlar. Yirminci yüzyılın başından itibaren teknolojik ilerlemeler ve hemşirelik bilimindeki gelişmeler, hemşirelik sürecini de etkilemiştir. Günümüzde hemşirelik sürecinin bazı basamakları, birçok sağlık kurumunda bilgisayar ortamına aktarılarak hemşire tarafından kullanılmaktadır.

Bildiride hemşirelik sürecinin tarihsel evrimini inceleyerek önemine ve uygulamaya yansıma durumuna ilişkin de kısa bilgi verilecektir.

 

Anahtar kelimeler: Hemşirelik, hemşirelik süreci, hemşirelik tanısı, tarih.