Washington Navel Portakalının Hasat Sonrası İşlemlere Yönelik Fiziksel ve Sürtünme Özelliklerinin Belirlenmesi


ÇALIŞKAN N., VURSAVUŞ K. K.

TARIM MAKİNALARI BİLİMİ DERGİSİ, no.1, ss.83-92, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Basım Tarihi: 2009
  • Dergi Adı: TARIM MAKİNALARI BİLİMİ DERGİSİ
  • Sayfa Sayıları: ss.83-92

Özet

Bu çalışmada, Washington Navel portakal çeşidinin hasat sonrası işlemlerine yönelik bazı fiziksel ve sürtünme özellikleri araştırılmıştır. Bu amaçla, uzunluk, genişlik, kalınlık, küresellik, geometrik ortalama çap, aritmetik ortalama çap, hacim, yüzey alanı, izdüşümü alanı, ortalama izdüşümü alanı, meyve kütlesi, meyve yoğunluğu, hacimsel yoğunluk, porozite, kabuk kalınlığı, kabuk oranı ve özgül ağırlık gibi bazı fiziksel özellikleri ölçülmüştür. Ayrıca, sürtünme yüzeyi ve kayma hızının statik ve dinamik sürtünme katsayıları üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, portakalın fiziksel özellikler kullanılarak kütle ve hacim tahmini yapılabileceği belirlenmiştir. Sürtünme özelliklerine ilişkin olarak ise, sürtünme yüzeyi ve kayma hızının statik sürtünme katsayısı üzerinde istatistiksel olarak önemli bir etkiye sahip olduğu, dinamik sürtünme katsayısı üzerinde ise sadece sürtünme yüzeyinin etkisinin bulunduğu yapılan varyans analizi sonucuna göre belirlenmiştir. Statik ve dinamik sürtünme katsayısı en düşük oluklu mukavva ve plastik sürtünme yüzeyinde ölçülmüştür. Bu nedenle hasat sonrası işlemlerde mekanik hasar riskinin oluklu mukavva ve plastik sürtünme yüzeyleri kullanılarak azaltılabileceği belirlenmiştir.

In this study, some physical and frictional properties of Washington Navel orange variety related to postharvest technology were investigated. For that purpose, some physical properties such as length, width, thickness, sphericity, geometrical mean diameter, aritmetic mean diameter, volume, surface area, projected area, mean projected area, fruit mass, fruit density, bulk density, porosite, flavedo(rind) thickness, albedo thickness, rind ratio and specific gravity were measured. Furthermore, the effects of abrasion surface and sliding speed on static and dynamic coefficients of friction were determined. Related to frictional properties, abrasion surface and sliding speed was found to have significant effect on static coefficient of friction whereas only abrasion surface affected statistically on dynamic coefficient of friction according to results of the analysis of variance. The lowest static and dynamic coefficient of friction was measured on corrugated card board and plastic abrasion surface. Therefore, it was determined that the risk of mechanical damage could be minimised using corrugated cardboard and plastic abrasion surfaces.