Research into the Attitudes of Inservice and Preservice Teachers of Early Childhood Education towards their Profession and Professional Self-Esteem


Köksal Akyol A., ASLAN D.

Research on Educacation, Marina-Stefania Giannakaki, Gregory T. Papanikos, Yiannis Pozios & John Kelvyn Richards, Editör, Atiner Publishing, Atina, ss.361-370, 2006

  • Yayın Türü: Kitapta Bölüm / Araştırma Kitabı
  • Basım Tarihi: 2006
  • Yayınevi: Atiner Publishing
  • Basıldığı Şehir: Atina
  • Sayfa Sayıları: ss.361-370
  • Editörler: Marina-Stefania Giannakaki, Gregory T. Papanikos, Yiannis Pozios & John Kelvyn Richards, Editör

Özet

Bu araştırma erken çocukluk öğretmenlerinin ve öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları ve mesleki benlik saygılarını incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Örneklem 67 erken çocukluk eğitimi öğretmeni ve 60 öğretmen adayı olmak üzere 127 kişiden oluşmaktaydı. Veri toplama aracı olarak “Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği” ve “Mesleki Benlik Saygısı Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma sonucunda erken çocukluk eğitimi öğretmenlerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının ve mesleki benlik saygılarının öğretmen adaylarından daha yüksek olduğu saptanmıştır. Ayrıca erken çocukluk eğitimi alanını isteyerek seçen öğretmen ve öğretmen adaylarının bu alanı isteyerek seçmeyenlere göre öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının ve mesleki benlik saygılarının daha yüksek olduğu saptanmıştır.